VARDØ ARBEIDERPARTI (8)

Medlemmer

Varamedlemmer

Catrine Rosanoff Aronsen

 

Nicklas Kofoed Malin

Ina Cecilie Sverdrup

Jarno Gamst Guttorm

Kjersti Irina Rosanoff Aronsen

Remi Morten Strand

Stein Erik Johnsen

Hans Erik Wilhelmsen

Odd Børre Hartley Evensen

Torbjørn Leistad

Monica Esbensen

Lis Evelyn Lie Johnsen

Gry-Anita Kristiansen

Arnt Oddvar Støme

 

Elisabeth Rindaldo Trondsen Sørnes

 

Roy Arne Knudsen

MDG Vardø (5)

Medlemmer

Varamedlemmer

Ørjan Ingebrigt Jensen (Ordfører)

Johannes Tariku Bredesen

Svein Harald Holmen

Bjørn Bredesen

Tor Emil Sivertsen

Trond Ånetsen

Maria Bertheussen Skrydstrup

Frank Cato Lahti

Frode Robertsen

Monica Dahl

 

Kjell Odin Larsen

 

Tove-Mette Lieng Antonsen

 

Julian Richard Olsen

VARDØ SENTERPARTI (4)

Medlemmer

Varamedlemmer

Vegard Eriksen Bangsund

Svanhild Kristiansen

Birger Knudsen

Christi Rosland Andreassen

Arne Borgersen

Leif Ola Kolås

Hege Katrine Furuseth

Jan Harald Abelsen

 

Kjell-Arild Brækkan

 

Bill-Ricky Iversen

VARDØ SOSIALISTISKE VENSTREPARTI (1)

Medlemmer

Varamedlemmer

Morten Wilhelmsen

Yvonne Andersen Bangsund

 

Liane Eines

 

Torbjørn Eriksen

 

Irene Schultz Westvang

VARDØ HØYRE (1)

Medlemmer

Varamedlemmer

Christine Nilssen (vara ordfører)

Tom Rainer Mikalsen Fjelde

 

Vaar Nilsen

 

Ole Dagfinn Klaudiussen

 

Tone Bjørvik