Kjære leverandør

Stadig flere Europeiske land innfører juridiske krav om e-fakturering innen offentlig sektor (stat og kommune). For alle avtaler som inngås med statlig og offentlig sektor i Norge etter 1. juli 2012 er det et juridisk krav å sende e-faktura. Fra 1. januar 2015 gjelder samme regler for alle leverandører til kommuner i Norge.

Elektronisk faktura til Vardø kommune – ORG NR 972 418 048

Vardø kommune har innført elektronisk behandling av inngående faktura og fra 1. januar 2016 aksepterer vi ikke manuelle fakturaer.
Vi skal motta faktura elektronisk på EHF-format via det elektroniske adresseregisteret ELMA. Vår elektroniske fakturaadresse er: 972418048.

Vår målsetning er å forkorte behandlingstiden og øke kvaliteten samtidig som vi gjør en felles innsats for miljøet.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at muligheten til å sende papirfaktura til oss opphører og vil ikke bli behandlet hos oss.