Alle dokumenter tilhørende høringen og offentlig ettersyn finner du her.

Vardø kommune håper at snøscooter løypenettet vil være vedtatt og godkjent for bruk omkring årskiftet 2021/2022. 

Frem til løypenettet er vedtatt og godkjent oppfordres de som har behov for å kjøre snøscooter å søke kommunen om dispensasjon i henhold til motorferdselsloven. Søknaden sendes inn elektronisk via Vardø kommunes hjemmeside.

Vardø kommune vil bestrebe seg på å behandle dispensasjonssøknader så hurtig som mulig. Vi oppfordrer likevel, de som har behov for å kjøre snøscooter før løypenettet er godkjent, å sende inn søknad så tidlig som mulig.