Alle har fått utlevert samtykkeskjema på skolen og egenerklæringsskjema, samt SMS med lenke til disse skjemaer.  Skjemaene ligger og på kommunens hjemmeside: https://www.vardo.kommune.no/skjema-og-egenerklaeringer.6408105-546256.html

Ber om at foresatte fyller ut skjemaene og leverer tilbake til skolen så snart som mulig og senest fredag 17.09. De som leverer skjema på onsdag 15.09, vil få tilbud om vaksinering allerede torsdag 16.09.

Det benyttes vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer. Mer info om selve vaksinen finner dere her: https://www.fhi.no/contentassets/84522abb591f4bc0b6abe09baf4234e0/vedlegg/bokmal_vaksine_biontech-og-pfizer.pdf 

Vaksinasjonen til denne gruppen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon.   

Mer informasjon om vaksinering av barn og unge finnes her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge