Du er her: Hjem Nyheter

Planvarsel for Scooterløyper

Høringsfrist 27.03.2019

scooterløype

Komite for teknisk, næring, plan og kultur vedtok i møte 13.12.18 oppstart for revidering av eksisterende løypenett for snøscooter i Vardø kommune.

Dette kommer som et resultat av endringer i motorferdsellovens § 5 tredje ledd der Fylkesmannens hjemmel til opprettelse av scooterløyper oppheves. Dette innebærer at kommunene selv er gjeldende myndighet når løypenettet fastsettes. Endringene i loven tredde i kraft 19.juni 2015 og har en overgangsbestemmelse på 6 år, noe som medfører at eksisterende løyper må behandles etter nytt regelverk innen 19.juni 2021. Utredningen må gjennomføres for å sikre at retten til bruk av eksisterende løyper ikke faller bort.

Høringsfristen er satt til 27. Mars 2019. Eventuelle merknader må derfor fremsettes skriftlig og oversendes til postmottak@ vardo.kommune.no innen høringsfristen.

Planprogram Snøscooter.pdf

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut