Du er her: Hjem Nyheter

Vardø Ungdomsråd ble konstituert i ungdomsrådets første møtet den 02.april 2019

Harald Onseid er valgt til leder av ungdomsrådet og Celina Wilhelmsen ble valgt til nestleder.

ungdomsråd

Et ungdomsråd er et offentlig organ i en kommune, der ungdommer er med å vedta og bli orientert om kommunale saker som angår ungdom. Det representerer ungdommens interesser uavhengig av partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Ungdomsrådet skal uttale seg om saker som først og fremst angår barn og unge, og komme med innspill og kommentarer alle saker der oppvekst, skole og fritid er sentralt..

Rådet kan også fremme saker på eget initiativ. Målet er å jobbe for at Vardø kommune skal bli et enda bedre sted å vokse opp for barn og unge. Saker som omhandler barn og unge skal behandles i Ungdomsrådet før det går videre til politikerne. Vardø ungdomsråd består av ungdommer fra 7,8, 9 og 10 klasse og elever fra 1 og 2 året på videregående, samt to representanter fra ungdomsklubben, en representant fra kulturskolen, og en representant fra idretten.

.


 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut