Du er her: Hjem Nyheter

Standfestelse av ny politivedtekt - Vardø kommune, finnmark

Politivedtekter er lokale vedtekter for en kommune som er vedtatt av Vardø bystyret og stadfestet av politidirektoratet.

norske lover

Politivedtektene er fastsatt av Vardø bystyre 01. oktober 2018 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 28 mars 2019 jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.Fra samme tid oppheves forskrift 9. juli 1998 nr. 657 om politivedtekt, Vardø kommune, Finnmark.

 

Politivedtekter omhandler gjerne regler for ro og orden i kommunen, gatesalg, utendørs tilstelninger, reklameskilt, plakater, tilgrising, snørydding, strøing og lignende.

 

Overtredelse av vedtekten eller bestemmelser gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse

.

Link til stadfestelse av ny politivedtekt - Vardø kommune Finnmark: Forskrift om politivedtekt, Vardø kommune, Finnmark.pdf

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut