Du er her: Hjem Nyheter

Digitale tjenester for: - Søknad om dispensasjon fra byggegrense. - Søknad om avkjørsel

Statens vegvesen har i samarbeid med KS utviklet digitale tjenester for søknad om avkjørsel og søknad om dispensasjon fra byggegrense langs offentlige veger. 

Det er mulig å søke på både riks-, fylkes- og kommunale veger i disse tjenestene. Søknaden fordeles automatisk til riktig vedtaksmyndighet. 

Dispensasjon fra byggegrense

 

I disse tjenestene blir opplysninger fra søkeren om eiendom, veg m.m. kombinert med aktuelle opplysninger som er digitalt tilgjengelige hos Kartverket, Nasjonal vegdatabank m.m. og sammenstilt i et saksgrunnlag som fordeles digitalt til riktig vedtaksmyndighet. Søknadsløsningene er både bedre og enklere for søkeren. 

Dispensasjon fra byggegrense:
Enten du skal bygge en ny bygning, tilbygg eller påbygg: hvis det er i konflikt med byggegrensen mot offentlig veg, må du søke om dispensasjon fra byggegrense. Byggegrensen kan være fastsatt i reguleringsplanen, kommuneplanen eller veglova. 

Søknad om avkjørsel
Dersom du skal anlegge, endre eller lage ny avkjørsel, må du søke om tillatelse til det. 

 

Samarbeidet mellom KS og Vegvesenet har mange fordeler:

  • Bedre kvalitet på søknader som gir mer effektiv saksbehandling for både kommuner og Statens vegvesen.
  • Bedre brukervennlighet for søker med én felles kanal inn for søknad om avkjørsler og søknad om dispensasjon fra byggegrense uansett vedtaksmyndighet.
  • Felles søknadsskjemaer for kommuner og Statens vegvesen sikrer at søknader sendes til riktig vedtaksmyndighet.
  • Kostnadsbesparelser ved utvikling og drift av felles løsning.

 

Det kreves innlogging for å komme inn i selve søknadsskjemaene. Veiledningsstoff og søknadskjema ligger tilgjengelig her:

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut