Du er her: Hjem slideshow

Vardø kommune har eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer og næringseiendom

Eiendomsskatt 2020

Eiendomsskatt 2020

Vardø kommune har eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer og næringseiendommer.

Eiendomsskatt utregnes av verdien på eiendommen multiplisert med en skattesats.
Satsene i Vardø kommune for eiendomsskatt i 2020 er 3 promille for bolig- og fritidseiendom og en promille som vil bli satt for næringseiendom (i løpet av februar 2020).
 

Eiendomsskatt illustrasjon

Eiendomsskatt

Vardø kommune har eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer og næringseiendommer.

Eiendomsskatt utregnes av verdien på eiendommen multiplisert med en skattesats.
Satsene i Vardø kommune for eiendomsskatt i 2020 er 3 promille for bolig- og fritidseiendom og en promille som vil bli satt for næringseiendom (i løpet av februar 2020).

I 2019 var satsen 7 promille for alle eiendommer. Likevel vil de fleste eierne av eiendommene oppleve en økning i hva de skal betale av eiendomsskatt.

Dette skyldes en ny allmenn taksering som ble vedtatt i 2019, hvor takstene på eiendommene økte for de fleste.

I allmenn takseringen ble det brukt formues grunnlaget fra Skatteetaten for å finne boligverdier.
For fritidseiendommer og næringseiendommer har Vardø kommune leid inn fagkyndige til hjelp av taksering.

Alle eiere vil motta et brev med utregning av eiendomsskatt for 2020. Utregning for næringseiendommer vil bli sendt ut innen 01.03.2020.

Klage boligverdi

Har du klage på boligverdien så skal dette klages til Skatteetaten, se mer info på Skatteetatens nettside: http://www.skatteetaten.no/eiendomsskatt

Klage på taksering av fritidseiendom eller næringseiendom

Har du klage til taksering av fritidseiendom eller næringseiendom skal det sendes til

Postmottak@vardo.kommune.no          

eller

Vardø kommune
Postboks 292
9951 VARDØ

 

Klagen skal ha emne/overskrift:
Klag på takst gnr: X bnr: X fnr: X
og en begrunnelse på at takseringen er feil.

Ofte stilte spørsmål for bolig eiendomsskatt

  1. Er dette første gang Vardø kommune har eiendomsskatt?

Nei, Vardø kommune har hatt eiendomsskatt tidligere år.

  1. Blir det brukt en ny utskrivningsalternativ for eiendomsskatt?

Nei, utskrivningsalternativet er det samme som før, alternativ 3 f) (eiendomsskatteloven §3 f). Bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag har ikke sammenheng med
utskrivningsalternativ.

  1. Hvordan er det kommet frem til den markedsverdien?

Vardø kommune har benyttet seg av Skatteetatens formuesgrunnlag i taksering av boliger. Det vil si at kommunen har hentet en markedsverdi (boligverdi/takst) fra skatteetaten.
Skatteetaten beregner en boligverdi basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.

  1. Jeg er uenig i markedsverdien, hva gjør jeg?

    Markedsverdien som er hentet fra Skatteetaten er også ca. 25 % av din formuesverdi. På Skatteetaten kan du endre din formuesverdi, som igjen vil påvirke markedsverdien. Husk at Vardø kommune ikke ser disse endringene før en evt. ny uthenting av markedsverdier for 2021.

Les mer på Skatteetaten om:
Formuesverdi:

https://www.skatteetaten.no/satser/formuesverdi-bolig/

Beregn formuesverdien din:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/boligverdikalkulator/

Endring av formuesverdi:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/egen-bolig-primarbolig/endre-formuesverdien/

Generelt om eiendomsskatt:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/hvor-mye-skatt-ma-jeg-betale/

  1. Når kommer fakturaen for eiendomsskatt?
    Beløpet som står i beregnet eiendomsskatt for 2020 vil bli fakturert over 4. terminer, sammen med kommunale avgifter. Oppgitt beløp er da det totale beløpet som skal betales i eiendomsskatt 2020.
Tips en venn  Skriv ut