Kommunens innbyggere oppfordres til å komme med innspill til framtidsplanleggingen i kommunen. Se gjerne gjennom kortversjonen av samfunnsplanen og bærekraftmålene for kommunen på forhånd. I år skal kommuneplanens samfunnsdel rulleres, og medvirkning i prosessen er viktig. Dette fordi framtidsplanleggingen i kommunen bør være fundamentert i befolkningens ønsker og behov.

Det vil bli servert kaffe og kake.

Dersom du ikke har anledning til å møte fysisk, er det mulig å sende innspill og tanker direkte til kommunen på synove.jahr@vardo.kommune.no

Vel møtt!