Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du laste det ned på telefonen og ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Forhåndstemmingen foregår i Kirkegata 4, Rådhuset/flerbrukshuset, bruk inngangen til biblioteket/servicetorget. 

Hvis du har spørsmål angående valgkortet så ta kontakt med servicetorget på telefon 78943300 eller postmottak@vardo.kommune.no

Åpningstiden er mandag til fredag 0900-1500.

Dersom du er syk eller er i isolasjon eller karantene så skal du ikke møte opp for å stemme. Da må du vente til du er frisk.

Det blir også mulig å forhåndsstemme på Vardø sykehjem institusjoner

Spesielt for sametingsvalget

Forhåndsstemme til sametingsvalget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.