Du er her: Hjem Toppmeny Organisasjon Gob

Kontakt

Enhet for grunnskole og barnehage

Ansvarsområder

Enhet for grunnskole og barnehage har ansvaret for grunnskoleopplæringen til elever i Vardø kommune for elever fra 1. til 10. trinn. Elever på 1. til 4. trinn kan delta på skolefritidsordningen.

Enheten har ansvar for Voksenopplæringen på grunnskolens område.  I tillegg er kommunens kulturskoletilbud lagt under enheten.

Vardø kulturskole:

Vardø kulturskole har et bredt og variert kulturskoletilbud. Opplæring: fløyte, klarinett, bassklarinett, Alt saksofon, kornett, bariton, trombone,  sang, kor, dans og drama, el-gitar, gitar, slagverk, piano, korps og dirigent tjenester

Retningslinjer kulturskolen


Vardø skole:

  • 1 - 10. trinn
  • SFO 1- 4 trinn
  • Avdeling for voksenopplæring

 

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ KOMMUNE 2013 - 2015 - vedtatt av bystyre 230513.pdf

Ordensreglement Vardø skole

Vedtekter SFO

Skoleruta 2018 - 2019

Skoleruta 2019 - 2020

 

Det er i dag to barnehager i Vardø, én kommunal og én privat.  Enheten har ansvar for forvaltning av den kommunale barnehagen, i tillegg skal enheten føre tilsyn med barnehagene.

  • Vardø Barnehage er kommunal, og har fem avdelinger.
  • Sentrum Barnehage SA er privateid, andelslag foreldre.

Kvalitetsplan Vardø barnehage

Vedtekter Vardø barnehage 

Info foreldrebetaling 2019

 

Tlf.nr. til Vardø Barnehage:

Avd. Nordlyset            

40 55 79 40

Avd. Storebjørn

40 55 09 61

Avd. Pluto

40 55 11 54

Avd. Lillebjørn

40 60 56 65

Avd. Tellus

40 76 99 40

Styrer 

92 27 92 94


Vardø kommune kan tilby full barnehagedekning i kommunen.

For nærmere opplysninger om de ulike se tjenestekatalogen.

Leder for enheten er:

Børge Martinussen - enhetsleder for grunnskole og barnehager

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut