Du er her: Hjem Nyheter

Høring og offentlig ettersyn av nye vedtekter for Fiskerifondet

Vardø bystyre vedtok den 12. juni, 2017, i sak 13/17 å opprette et fiskerifond.

fisk

Fiskerifondet skal være et virkemiddel for å stimulere til en sunn utvikling av fiskerinæringen i kommunen, og herunder stimulere ungdom fra Kiberg og Vardø til etablering i fiskeriyrket. Fondet skal også bidra til å sikre stabil råstofftilgang til kommunens industri ved å stimulere til videre oppbygging av en kystfiskeflåte i Vardø kommune.

Vedtekter for Vardø kommunes fiskerifond legges nå ut på høring. Vardø kommune ber dermed om innspill til forslaget. Slik at alle berørte parter får en mulighet til å komme med sine synspunkter. Høringsfristen er satt til 1. Oktober 2018. Eventuelle merknader må derfor fremsettes skriftlig og oversendes til postmottak@ vardo.kommune.no innen høringsfristen. Endelige vedtekter skal til politisk behandling i førstkommende bystyremøte. 

Link til høringsutkastet: VEDTEKTER FOR FISKERIFONDET - VARDØ KOMMUNE 2018.pdf

Vennligst ta kontakt med Vardø kommune dersom du har noen spørsmål til saken.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut