Du er her: Hjem Nyheter

Høring og offentlig ettersyn av nytt gebyrregulativ for Vardø kommune

Vardø bystyre har den 18.06.2018, i sak 19/18 vedtatt at det skal stadfestes ett nytt gebyrregulativ for kommune innen plan- og byggesaksbehandling.

money-256296_1920

Gebyrregulativet er en lokal forskrift som fastsetter gebyrer i kommunene, og som vedtas i kommunestyrene. Innholdet reguleres blant annet av plan- og bygningsloven, matrikkelloven, forurensningsloven og eierseksjonsloven.

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Minstegebyret angis i dette reglement ved bokstaven M = 660 kroner.

Det legges nå ut på høring nytt gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester og seksjoneringssaker i Vardø kommune. Vardø kommune ber dermed om innspill til forslaget. Slik at alle berørte parter får en mulighet til å komme med sine synspunkter. Høringsfristen er satt til 2. August 2018. Eventuelle merknader må derfor fremsettes skriftlig og oversendes til postmottak@ vardo.kommune.no innen høringsfristen. Endelige vedtekter skal til politisk behandling i Vardø bystyremøte 01.10.2018

Link til høringsutkastet:
Høringsutkast gebyrregulativ- Vardø kommune 2018.pdf

Link til oppsummering av prisliste: Oppsummering av prisliste- Vardø kommune 2018.pdf

Vennligst ta kontakt med Vardø kommune dersom du har spørsmål til saken.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut