Du er her: Hjem Nyheter

Høring og offentlig ettersyn av vedtekter for Vardø kommunes næringsfond

Bystyre i Vardø kommune har den 18.06.2018, i sak 22/18, vedtatt at det utarbeides forslag til nye vedtekter for næringsfondet

business-561388_1920

Vardø kommune mottar årlig midler fra kommunaldepartementet til kommunalt næringsfond. Disse midlene, sammen med eventuell påfylling av egne kommunale midler, kalles for næringsfondet. Formålet med distriktsrettet investeringsstøtte er å stimulere til investeringer i bedrifter i virkeområdet der utfordringene for lønnsom næringsvirksomhet er størst. Næringsfondets midler skal i hovedsak benyttes til å fremme nyetablering, sysselsetting og videreutvikling av eksisterende bedrifter i kommunen. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling og små og mellomstore bedrifter søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet.

 

Vedtektene til kommunalt næringsfond i Vardø kommune legges ut på høring og offentlig ettersyn. Vardø kommune ber dermed om innspill til forslaget, slik at alle får en mulighet til å komme med sine synspunkter. Høringsfristen er satt til 25. Juli 2018. Eventuelle merknader må derfor fremsettes skriftlig og oversendes til postmottak@vardo.kommune.no innen høringsfristen. Endelige vedtekter skal til politisk behandling i Vardø bystyremøte 01.10.2018


Link til høringsdokumentet:  Vedtekter for Vardø kommunes næringsfond - 2018.docx PDF document ODT document


Vennligst ta kontakt med Vardø kommune dersom du har spørsmål til saken.

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut