Rett til barnehageplass

Hovedopptak i barnehage 2019

children-picture-247792_1280

Rett til barnehageplass
Barn som søker til hovedopptaket med frist innen 15. mars og fyller ett år innen utgangen av august samme år, har rett til et tilbud om plass innen kommunen. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med barnehagelovens §12a.  Barnet må ha bosted i Vardø kommune for å ha rett på plass. 

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på følgende måte:
1) Barnet får sitt første ønske oppfylt
3) Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 12a

Kontakt info barnehager:

Vardø barnehage, styrer Kjersti Nymoen tlf: 922 79 294

Sentrum barnehage SA, styrer Sølvi S. Karlsen tlf: 789 44 978

Søknaden sendes inn via skjema: søk her

Tips en venn  Skriv ut