Du er her: Hjem Nyheter

Helikopterbase i Vardø

En konsulentrapport utarbeidet av Vardø promor sier følgende:

En ny helikopterbase i Øst-Finnmark skal tilfredsstille olje- og gassindustriens behov. I tillegg vil helikopterbasen vil være sentral i forhold til sikring av Norges strategiske interesser i Barentshavet, samt styrking av katastrofeberedskapen på grunn av økt aktivitet i Barentshavet. 

 

aw101

Vardø er beste stedet for helikopterbase fordi:

  • Vardø har beste/nærmeste beliggenhet i forhold til de nye områdene som er under utvikling i Barentshavet.

  • Med Vardø som base kan redningsaksjoner og annen operativ virksomhet gjennomføres så langt øst som Karahavet og Jamalhalvøya med kortest responstid fra Norge.

  • Vardø har en betydelig større kapasitet hva gjelder infrastruktur, leger og akuttsykepleiere ved ulykker eller katastrofer. Førstehjelpstasjoner med stor kapasitet og arealer for underbringelse av store menneskemengder kan etableres på kort varsel. Flyavstanden til sykehuset i Kirkenes ved behov for videre behandling er kort.

  • Vardø lufthavn Svartnes har færrest dager med tåke.

  • Vardø har svært gode havneforhold 500 meter fra flyplassen.

  • Samlokaliseringen av Vardø radio og Vardø trafikksentral og muligheten til å kople seg på forsvarets samband, setter Vardø i en særklasse hva gjelder beredskap og operasjonsdyktighet i forhold til krisesituasjoner.

  • Veisambandet ved E-75 sikrer framføring av materiell i motsetning til eksempelvis Båtsfjord med sine vinterproblemer på Båtsfjordfjellet.

  • En helikopterbase i Vardø er viktig nyttig stedsutvikling, arbeidsplasser og vekstkraft.

  • De næringsmessige ringvirkningene for regionen Vadsø og Sør-Varanger/Kirkenes, blir betydelig større ved etablering av helikopterbasen i Vardø enn ved etablering i Berlevåg eller Båtsfjord. Lokalisering i Vardø gir et større og sikrere rekrutteringsgrunnlag fordi en kan se på Vardø og Vadsø som et felles arbeidsmarked. Svartnes industriområde har store ferdigregulerte, lett tilgjengelige områder for industrietablering.

​Last ned hele rapporten her Helibase Vardø 21.05.2014.pdf

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut