Vardø skole innfører læringsbrett

Vardø skole infører fra nå i høst ipad som læremiddel på hele skolen. 

IPad  (43)
IPad  (5)
IPad  (12)
IPad  (68)

Vardø skole har de siste 6-7 årene hatt en fantastisk utvikling. Fra å være blant landets 40 dårligste skoler så ligger skolen i dag over gjennomsnittet for landet og for fylket.

Det er klart at lærerne og foreldrene fortjener en honnør for denne innsatsen. Men mest av alt elevene.

Elevene er de som har prestert på nasjonaleprøver, de har skrevet, lest, regnet og jobbet i grupper og stått på. De har sett verdien i en god utdanning. Men det som er bra kan også bli bedre. Derfor ser Vardø skole etter ytterligere forbedringer.

Da den gamle pc parken var klar for utskifting i 2015, måtte det gjøres noen valg. Vardø skole hadde 90 pc-er til 200 elever, skulle man velge å fortsette med elev pc-er som man hentet i pc-traller i gangen når det var behov. Eller skulle elevene komme seg over på en plattform som ivaretok at hver enkelt elev fikk sitt eget nettbrett.

Etter nøyevurderinger av lærerne og elevene, valgte de en elev - ett nettbrett. Vardø bystyre fulgte dette opp med en bevilling på 1, 7 millioner til å få dette realisert.

Mandag 5 september hadde ordfører Robert Jensen med seg 200 klargjorte Ipads, en til hver av elevene i Vardø skole, det er installert Apple tv på samtlige klasserom og grupperom. Dette fordi man enkelt skal kunne koble opp en Ipad og vise klassen hva man har på nettbrettet. Ordføreren møtte en skole som boblet over av entusiasme.

Ipadene skal brukes til å produsere innhold og ikke konsumere innhold. Det er her appene kommer inn, lærerne har apper for elektronisk samhandling med elevene. Oppgaver som skal skives av elevene gjøres nå elektronisk og sendes til lærer elektronisk. Lærer retter og gir tilbakemelding elektronisk. Som elev har man hele tiden alle oppgaver og notater med seg på ipaden. Dette er ett nytt læremiddel i Vardø skole, ett læremiddel på linje med blyanter og kladdebøker.

Med i prosjektet har vært Vardø skole, Eltele, MPX, Showbie, Explain everything, Apple og de som har hatt opplæring Henriette Ibsen, Erlend Kobro og Simen Spurkland.

Photo: Bjørn Larsen og Elisabeth B. Jakobsen

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut