Du er her: Hjem Nyheter

Hvordan kan kulturminner og kulturhistorie aktiveres i utviklingsarbeid?

Invitasjon til seminar om kulturarv og mobilisering i Vardø og Vadsø 10. og 11 April 2019

Påmeldingsfristen er den 15. mars 2019.

seminar om kulturarv

Riksantikvaren, Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune inviterer til seminar i Vadsø og Vardø 10. og 11. april 2019.

Lokalt arbeid med kulturminner og kulturhistorie vekker ofte stort engasjement. Slik energi er med på å understøtte og legitimere en god forvaltning av kulturminnene, men vil også kunne være en kraft som kan brukes inn i utviklingsarbeidet på andre måter.

På seminaret stiller vi spørsmålet om hvordan kulturminner og kulturhistorie kan mobilisere aktører og nye ressurser for utviklingsarbeid.

Kulturarv knyttes til begreper som identitet og tilhørighet og vil for mange være et viktig element i det gode liv.  Kulturhistorie og kulturminner forteller om hvorfor stedene er etablert, hvordan de har utviklet seg og om hva som er utfordringer og ressurser for framtida. Fra et utviklingsperspektiv vil arbeid med kulturarv kunne stimulere til demokratisk deltakelse og være et underlag for strategisk planlegging. En godt formidlet og synlig kulturarv er i seg selv viktig for bygging av besøksattraktivitet, men kulturarv og kunnskap om den kan også være en positiv faktor for samskaping, innovasjon og næringsutvikling.

Hvordan kan lokale aktører, kommuner og det regionale nivået bruke mulighetene i kulturarvsressursene? På seminaret vil det bli formidlet ulike prosjekterfaringer, kanskje finnes det også konkrete verktøy?  Det vil bli satt av tid til å diskutere hvordan Varangerregionen og andre regioner i Nord-Norge kan ta i bruk kulturarv og historie for planlegging av framtida. Erfaringene fra prosjektet Vardø Restored utgjør en del av erfaringsmaterialet for seminaret. 

Målgruppen for seminaret: er offentlige og private aktører lokalt og regionalt i Nord-Norge, herunder også kunnskapsmiljøer med erfaringer fra kulturarv og lokal samfunnsutvikling.

Deltakere fra andre regioner og nasjonale aktører med interesse for lokalt utviklingsarbeid med grunnlag i kulturarv er også velkomne.
 

Programmet er først ferdig om to uker, men opplegget er som følger:

Seminaret starter opp den 10. april kl. 09:00 på Scandic hotell Vadsø og varer fram til lunsj den 11. april. Den første dagen legger vi vekt på å få fram kunnskap om organisering og gjennomføring av lokalsamfunnsprosjekter. Seminaret forflytter seg til Vardø om ettermiddagen hvor vi får innblikk i prosjektet Vardø Restored. Middag serveres om kvelden før vi returnerer til Vadsø.  Formiddagen den andre dagen vies innlegg og diskusjoner om hvordan bli bedre til å ta i bruk kulturarv som ressurs for utvikling av nordnorske lokalsamfunn.

Det er også anledning til å være med på work-shop om evaluering av Vardø Restored den 9. april. Se påmeldingsdetaljer nedenfor.
 

Påmelding:

Påmeldingsfrist: 15. mars 2019

Påmelding sendes kari.oinas@ffk.no

Reservasjon av hotellrom skjer direkte med hotellet, Hotell Scandic Vadsø. Oppgi kode 46892399 for 9-10.april og 46892430 for 10-11.april

Deltar (kryss av):

………… Dagpakke med lunsj 10.april kr 600,-

………… Ettermiddag og kveld i Vardø 10. april (betales av arrangørene)

………… Dagpakke med lunsj 11.april kr 600,-

Deltakere betaler for overnatting og dagpakker direkte til hotellet.

Den som ønsker å delta på work-shop i Vardø tirsdag 9. april kan melde sin interesse til zebib.bredesen@vardo.kommune.no innen 15. mars.

De som kun ønsker å delta på ettermiddagen og kvelden i Vardø 10. april kan også sende en forespørsel til Zebib i Vardø kommune.

Har du andre spørsmål i tilknytning til seminaret kan du kontakte:  

zebib.bredesen@vardo.kommune.no, tlf. 980 22 071

kari.oinas@ffk.no, tlf. 78 96 31 48

geir.tvedt@ra.no, tlf. 982 02 840

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut