Du er her: Hjem slideshow

Kunngjøring – Navnesak for de kvenske navnene på Varangerhalvøya- og fjorden.

https://www.sprakradet.no/globalassets/sprakarbeid/stedsnavn/kvenskenavn.gif

Navnekonsulent Irene Andreassen ved Språkrådet har reist navnesak om de kvenske navnene på Varangerhalvøya og Varangerfjorden. Navnekonsulent har innhentet kvenske navn i Varanger gjennom intervjuer med lokale informanter, og disse ligger til grunn for de foreløpige tilrådingene (jf. vedlagt navneskjema).

De foreløpige tilrådningene er henholdsvis:
Varenkinvuono eller Varinkinvuono for Varangerfjorden
Varenkinniemi eller Varinkinniemi for Varangerhalvøya

I henhold til § 6 i lov om stedsnavn, har lokale organisasjoner med særlig tilknytning til saker som gjelder stedsnavn, rett til å uttale seg om fastsettelsen av skrivemåten for de kvenske navnene til Varangerfjorden- og halvøya. De som har rett til å uttale seg, har minst to måneder til å uttale seg fra saken blir kunngjort for dem, jf. § 8 i forskrift om stedsnavn.

Eventuelle merknader på skrivemåten for de kvenske navnene på Varangerhalvøya og Varangerfjorden, skal disse fremsettes skriftlig og oversendes Vardø kommune innen den 14.09.2019 via post til Vardø kommune, postboks 292, 9951, Vardø eller til postmottak@vardo.kommune.no.

Se navnsaksskjema varanger her

Tips en venn  Skriv ut