Du er her: Hjem slideshow

Kunngjøring - Søknad om tillatelse for ny lokalitet for landbasert akvakulturvirksomhet – Bussesundet, Vardø

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad om ny lokalitet for landbasert akvakulturvirksomhet i Vardø kommune, Finnmark

Skjermbilde_utslipp

Søknad om ny lokalitet for landbasert akvakulturvirksomhet i Vardø kommune, Finnmark

Søker: Knive laks Vardø AS

Søknaden gjelder: Ny landbasert settefiskproduksjon

Omsøkt størrelse: 2 800 tonn laks, inkludert 2 x 4 000 000 smolt.

Lokalitet: Svartnes, Vardø

Eiendom: Gnr. 10 Bnr. 7, 10/10 og 10/12.

Koordinater: N 70º 21, 940` Ø 31º 1, 079`

Kontaktadresse: Vardø kommune, Kirkegata 4, 9950 Vardø. postmottak@vardo.kommune.no

 

Søknaden omfatter klarering av lokalitet for landbasert settefiskproduksjon ved Bussesundet i Vardø kommune. Anlegget omsøkes med maksimal tillatt biomasse på 2 800 tonn laks, inkludert 2 x 4 000 000 smolt. Produksjonen skal foregå i et resirkuleringssystem, og det skal produseres smolt og postsmolt beregnet for eksternt salg.

Søknaden skal foreta utlysning på www.vardo.kommune.no og i Østhavet og Finnmarken de to mest leste aviser i området og i trykt versjon som legges ved Vardø folkebibliotek, Rådhuset, 9950, Vardø.

Eventuelle merknader på denne nye lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen den 11.06.2019.

Dokumenter i saken:

 1. Oversendelsesbrev fra Finnmark fylkeskommune 
 2. Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg
 3. Følgebrev
 4. NVE-bekreftelse
 5. Forundersøkelse på oppdrettslokaliteten (foreløpig)
 6. Vurdering av mulig påvirkning på sårbare naturressurser
 7. B-undersøkelse
 8. Strømrapport
 9. Arealplankart og kartutsnitt
 10. Inntak og utslipp
 11. Oversikt vannbehandling
Tips en venn  Skriv ut