Du er her: Hjem Nyheter

Melding om oppstart av kulturminneplan for Vardø kommune

Vardø kommune gir med dette melding om igangsetting av kulturminnearbeidet.  

Vardø summer aerial photo © Biotope

En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida og er viktig for kommunens planarbeid og øvrige virksomhet.

Lokalt engasjement og samarbeid med frivillige er viktig i arbeidet med en kulturminneplan. Vardø kommune oppfordrer derfor alle som har nyttig informasjon om lokalhistorie, bygg, kulturminner, bebyggelse, gamle kart og flyfoto om å ta kontakt med Vardø kommune. Da slike dokument er veldig viktig i planarbeidet.

Arbeidet med en kulturminneplan åpner for bred deltakelse og samarbeid med ulike parter og aktører på et tidlig stadium i planarbeidet. Vi er derfor på jakt etter personer som ønsker å være en del av en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppens oppgaver er å delta på 3-5 møter for å vurdere kulturminner og diskutere hvilke kulturminner og kulturmiljøer kommunen skal prioritere. Vi ønsker særlig at ressurspersoner med kjennskap til kommunes historie melder sin interesse. Arbeidsgruppen skal likevel bestå av personer med ulik kompetanse. Da den lokale forankring og interessen, spesielt blant barn- og unge er en viktig del av planarbeidet. 

Vi oppfordrer derfor til at personer med lokalt engasjement som ønsker å bidra også melder sin interesse.  

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut