Du er her: Hjem Aktuelt

Om Vardø kommune

Ingen som besøker Vardø kommune glemmer noen gang at de har vært her, så spesiell er denne kommunen.

Bilde 056
april2010 019
Kiberg
Svartnes mot NØ
Vardø mot nord

Vardø
Vardø er Norges østligste by og eneste by i Europa som ligger i arktisk klimasone, Nord-Norges eldste by, verdens nordligste festningsby, Finnmarks eldste fiskevær og Pomorhovestaden. Vardø er også en av Norges eldste byer, med bystatus fra 1789.

Vardø kommune, porten til nordøstpassasjen og til Barentshavet, hadde 2116 innbyggere pr. 01.07.2012, og et areal på 596 km2. Kommunen består av tettstedet Kiberg på fastlandet, og byen Vardø på øya som har fastlandsforbindelse gjennom tunnelen på 2.8 kilometerNord-Europas første undersjøiske tunnel.


Historien og severdigheter
Kommunen er bærer av en lang og rik historie som favner om fiskeri, internasjonal handel og en smeltedigel av mennesker som kom fra hele Nordkalotten for å skaffe seg et levebrød på de rike ressursene i havet. Frem til ca. 1920 var Vardø anerkjent som Pomorhovedstaden både av russerne og av nordmenn, og var som følge av det en av Norges største eksporthavner. Gjennom Vardø havn gikk store kvanta med tømmer, fisk, hamp, korn og te. Under den mest hektiske perioden kunne en gå tørrskodd på båtene tvers over vågen. Til tider var det i havna over 100 russiske pomorskuter i tillegg til tusenvis av fiskebåter – på en gang. Den eldste delen av Vardø – Østervågen – har kulturlag som på det dypeste er 6 meter. Hele grunnen i Østervågen er av den grunn fredet.

Vardøhus Festning ble etablert i 1307. Denne minimalistiske stjerneformede festningen er fredet og er en stor turistattraksjon. På Vardøhus festning finner vi også Kongestokken. Det er en takstolpe som den dansk-norske kong Christian 4. skrev sitt navn på i 1599 i et hus i Østervågen og som ble tatt vare på da huset ble revet. Siden har alle kongelige og prominente personer som besøker Vardø, skrevet sitt navnetrekk.Vardøværingene har en egen evne til å sette treffende navn på både folk, steder og bygninger.Lusehaugen er en flott bygning i stein som opprinnelig ble bygd som avlusningsstasjon for tilreisende sjøfolk og fiskere. Hva bygningen opprinnelig het er det knapt noen som husker, men i dag er det en del av Vardø Museum og inneholder flotte samlinger av husgeråd, møbler, redskaper, med mer.

Den heltemodige innsatsen som mange fra Vardø, Kiberg og Smelror gjorde under krigen er i stor grad ukjent for resten av landet. Et besøk i Partisanmuseet i Kiberg viser de store mennesklige offer som ble gitt for å sikre neste generasjoners frihet. Både på Vardø og i Kiberg er det rester etter tyske befestninger. Tyskernes hastige tilbaketrekning medførte at de ikke rakk å svi av bebyggelsen i Vardø kommune. Men mye av de historiske bygg gikk tapt under den allierte bombingen. Både i Kiberg og i ytterkanten av Vardø sentrum finnes det likevel fortsatt bebyggelse som har sin opprinnelse fra før Pomorhandelen tok slutt.


Natur, klima og geografi
Vardø er Norges østligste by og samtidig den eneste byen i Nord-Europa som tilhører den arktiske sonen. Det betyr at middeltemperaturen aldri går over 10 grader gjennom årets måneder. Dette bærer selvsagt vegetasjonen preg av, som må betegnes som meget lav. Varangerhalvøya nasjonalpark favner om en stor del av Vardø kommune på fastlandssida. Kalkrikt fjell og jordsmonn gir frodige lommer med sjeldne arter, som varangervalmue, finnmarkssvineblom, svalbardsnømure og kalkarve. Høyeste ”tre” i Vardø er om lag 1,5 meter. Dette rognetreet – som står ved inngangen til Kommandantboligen på Vardøhus festning - har nådd denne imponerende høyden ved at det pakkes godt inn hver høst av omsorgsfulle soldater.

Fordelen ved den lave vegetasjonen er at det ikke er noe som stenger for utsynet over det mektigeBarentshavet. På klare dager kan en fra både festningen og Vårberget se over til det russiske fastlandet. I luftlinje er den russiske kysten nærmere enn nabobyen Vadsø (72 km).

I roavstand fra Vardø, ligger Hornøya og Reinøya, som er naturreservat.Hornøya har et av Norges største sjøfuglkoloni med lundefugl, lomvi, polarlomvi, storskarv, krykkje, teist og toppskarv. Havørn kan også observeres. Vegetasjonen er meget frodig på grunn av fuglegjødsel. Multebærene vokser fra stranden og helt til fyret på toppen. Vardø havn skysser i turistsesongen daglig turister over til Hornøya. Det rike og spesielle fuglelivet på Hornøya og Varangerhalvøya tiltrekker seg hvert år mange tusen fugletittere. Det er nylig etablert et selskap – Nordostkompaniet – som skal serve denne delen av opplevesturismen. Reinøya disponeres av Vardøhus festning, hvilket innebærer at kommandanten har rettigheter på multer og egg. Dette var opprinnelig ment som et tillegg til den skrale lønna kommandaten måtte husholde med. På Reinøya finnes det to jordgammer; Hygga (for soldatene) og Trygga for kommandaten. Vardø ligger på nøyaktig samme lengdegrad som den store Kheops pyramiden i Egypt. Dette er markert ved at det er satt opp en liten pyramide på toppen av Reinøya, på samme høyde over havet som den store pyramiden.

Eneste veiforbindelse til Hamningberg ”End of Europe – går via Vardø kommune. Hamningberg er et stort fiskevær som ble avfolket på 1970-tallet, men som nå har fått et gigantisk løft gjennom midler fra Riksantikvaren, Kulturminnefondet og Finnmark fylkeskommune. ”Månelandskapet” på veien mot Hamningberg er unikt i verdenssammenheng.

Dyrelivet er sparsomt, men Varangerhalvøya er ett av de viktigste områdene i landet for vårt mest utryddingstruede pattedyr, fjellreven. Ynglende fjellrev er ikke påvist så nær havet noen andre steder på Fastlands-Norge. Varangerhalvøya er et ideelt sommerbeiteland for rein med gode gras- og urtebeiter. Villreinen har brukt området i årtusener, og fra 1600-1700-tallet har tamreinen videreført bruken. Reinflokkene drives inn i nasjonalparken i april-mai og ut igjen på tidligvinteren.


Kulturlivet, musikk, festivaler og Yukigassen
Ikke uten grunn er Vardø kalt ”Den muntre by ved Bussesundet”. Byen har lange tradisjoner innenfor korsanghornmusikk, salongorkester, mandolinorkester, trekkspillklubb og revyer. Til og med Riksteaterets oppsetning av Ibsens ”Vildanden” tidlig på 1900-tallet ble tatt i mot av Vardøs befolkning med latter og applaus, til skuespillerenes store forskrekkelse.

I løpet av året arrangeres det Blues i Vintermørket i november måned og Pomorfestivalen i juli måned. I 2009 startet sopranen og pedagogen Anne-Lise Berntsen med årlige solistkurs som trekker til seg studenter og amatører fra Barentsregionen.

Men det virkelig store trekkplaster hva angår publikum, er Yukigassen. Denne japanskimporterte snøballkrigen med 40 påmeldte lag fra Norge, Finland, Sverige og Russland har funnet sin klangbunn i Vardø. Samspillet mellom konkurranse og moro passer godt inn i Vardøs folkesjel. I januar 2011 begynte en serie på NRK1 som hadde tittelen Snøballkrigen. Denne var basert på forberedelsene og gjennomføringen av Yukigassen i 2009. Serien var fordelt på 8 episoder, og gjorde Yukigassen og dermed Vardø kjent over hele landet.

Reiserute? Overnatting? Bevertning?


Tusenårssted
Fylkestinget vedtok i desember 1999 at Vardø by skulle være Finnmarks, og et av Norges 19 tusenårssteder. Symbolet for tusenårstedene viser lyskjeglen fra et fyrtårn. Det viser til at byene har en spesiell betydning som kulturelle møtesteder og retningsgivere i regionene. Her møtes fortid og samtid, her formes visjonene for framtiden. Prosjektet ble formelt avsluttet ved utgangen av 2005. Fylkesrådmannen mener at tusenårsstedet i Vardø som det fremstår i dag er et godt utgangspunkt for videre stedsutviklings- og næringsutviklingsarbeid i Vardø.


Vis større kart


Kiberg
På fastlandet en drøy mil før du kommer til tunnelen langs riksvei 98, ligger tettstedet Kiberg. Den lokale fiskeindustribedriften er den viktigste arbeidsplassen. Grendehuset ligger sentralt plassert. Havna er kjærkommen for kystflåten på grunn av de rolige liggeforholdene.

Under annen verdenskrig gikk mange kibergsværinger inn i aktivt motstandsarbeid som partisanere. Etter opplæring i Sovjet ble de plassert langs finnmarkskysten, med den viktige oppgave å rapportere om tyskernes bevegelser. Denne innsatsen endte for mange med arrestasjon og henrettelse. Da Kong Harald holdt sin berømte tale ved partisanbautaen i august 1992, følte mange at først da hadde det offisielle Norge plassert partisanene der de rettelig hørte hjemme – som tapre motstandsfolk som var villige til å sette livet på spill for landet sitt.

Kibergsnesset ligger lengst øst i fastlandsnorge. Her bygde tyskerne et gigantisk fort, og plasserte noen av de største kanonene som kom til Nord Norge. Rester av kanonstillingene ligger fortsatt som sår i landskapet. Tyskerne rakk ikke å brenne Kiberg da de trakk seg ut i oktober 1944. Her kan en derfor se noe så sjeldent som førkrigsbebyggelse i Finnmark.
 

 Vis større kart 

 

Vardø kommune byr på en spennende historie og natur, åpne mennesker og et utfordrende vær - velkommen!

 
Teksten som blir brukt på denne siden er skrevet av Heidi Kvernevik.
Tips en venn  Skriv ut