20201222_114926365_iOS
Stor åpning

Glassvegg med dobbel skyvedør

Vi ønsker en glassvegg med dobbel skyvedør og TS1000 lås til den store åpningen. Veggen der åpningen befinner seg i er i støpt betong. Det må hensyntas at alle oppgitte mål kan ha mindre variasjoner

20201222_114946284_iOS

Dør med støydemping

Vi ønsker også en lukket dør med støydemping og TS1000 lås til den minste åpningen. Veggen der åpningen befinner seg i er i støpt betong. Det må hensyntas at alle oppgitte mål kan ha mindre variasjoner

20201222_120116338_iOS

Tilsvarende glassvegg

I andre og tredje etasje av Rådhuset har vi en del kontorplasser som er bygget med bruk av glassvegger med skyvedører. Vi ønsker løsninger som designmessig er lik disse. Disse veggene/skyvedørene er basert på modulvegger (https://www.modulvegger.no/)

Mål

Mål

Veggen der åpningen befinner seg i er i støpt betong. Det må hensyntas at alle oppgitte mål kan ha mindre variasjoner

Tilbud

Vardø kommune ønsker tilbud på komplett ferdig oppsatt løsning inkludert TS1000 låser.

Tilbudet bes spesifisert og at antatt leveringsdato bes  oppgis.

Tilbudsfrist: 15.1.2021

Tilbud sendes: postmottak@vardo.kommune.no og merkes med " 20/01718 Tilbud ombygging biblioteket."

Spørsmål om oppdraget kan stilles til Assisterende Rådmann Hermann Westlie på telefon 48 24 25 01 eller på e-post hermann.westlie@vardo.kommune.no