Du er her: Hjem Toppmeny Organisasjon Pohs

Kontakt

Enhet for pleie, omsorg, helse og sosial

Ansvarsområder:

Helse
Helse består av en rekke forskjellige tjenester.  Enheten har dyktige ansatte som gjør sitt beste for å betjene sine brukere. De fleste tjenestene til enheten er lokalisert på det ”gamle” helsesentret.

Enheten har ansvaret for følgende tjenester:

  • Lege/legekontor
  • Sosialkontor
  • Familieavdelingen (Barnevern, helsestasjon, psykiatri og PPT)
  • Fysioterapi

Enheten ledes av en enhetsleder. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder.

Pleie og omsorg
Avdelingsledere:

 
Hjemmetjenesten
Sykehjemmet
Barbro Westgård
Vernet botilbud Ida Ulle


Enheten har ansvar for kommunens pleie og omsorgstjeneste. Vi yter tjenester til de som er avhengig av hjelp for å greie seg i hverdagen. Dette kan være som følge av sykdom, alder eller funksjonshemming.

Vi har ansvar for hjemmesykepleie, sykehjem og vernet botilbud til psykisk utviklingshemmede. Vi har også 8 omsorgsboliger.

For nærmere opplysninger om de ulike se tjenestekatalogen

 

Leder for enheten er:

Inghild Ridola - Konstituert enhetsleder for helse, pleie og omsorg

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut