Du er her: Hjem Nyheter

Register for oljetanker i Vardø kommune

Vardø kommune ønsker et register over alle oljetanker som er fjernet eller nedgravd i kommunen, uavhengig om tanken er i bruk eller ikke. 

olje

Meld inn nedgravde/fjernet oljetank
I Vardø kommune er det teknisk etat som fører register over oljetanker. Vardø kommune ønsker en ordning basert på frivillighet, der det legges opp til en registrering i kommunens arkiv over alle oljetanker, også tanker mindre enn 3200 liter. Som tankeier/grunneier er din viktigst plikt å melde fra skriftlig om nedgravd tank, eller fjerning av denne til tekniske etat, uavhengig av om tanken er i bruk eller ikke. For å få tilskudd fra Vardø kommune til å fjerne oljetanken, oljetanken være meldt inn til kommune. For informasjon om tilskudd, se vedlegg i siste avsnitt.

For det som er meldepliktig (oljetanker som er fjernet eller nedgravd) kan elektronisk og manuelt skjema benyttes for å melde inn informasjon om tanken til kommunen. Det manuelle skjemaet kan enten lastes ned fra kommunens hjemmeside (se link under) eller så kan meldeskjemaet hentes på kommunen. Dersom du tenger hjelp med å fylle ut skjemaet og/eller er usikker på informasjonen om selve tanken så kan du bare ta kontakt med kommunen. Slik at vi kan utføre en inspeksjon av tanken, og gi deg den informasjon som er nødvendig for å fylle ut meldeskjemaet.

Det manuelle skjemaet kan sendes til Vardø kommune via epost postmottak@vardo.kommune.no eller på brev til Vardø kommune, Postboks 292, 9950 Vardø.

Link til elektronisk meldeskjema: http://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5240&externalId=2002    
Last ned manuelt meldeskjema: manuelt meldeskjema.pdf

Søknadspliktig
For nedgravde oljetanker som tas ut av bruk men som ikke er mulig å grave opp, skal det søkes til kommunen om å la tanken ligge. Sammen med søknad må det legges ved kart som vises beliggenhet av tank og bilde som viser hvorfor tanken ikke kan fjernes.

Søknaden kan sendes til Vardø kommune via epost postmottak@vardo.kommune.no eller på brev til Vardø kommune, Postboks 292, 9950 Vardø.

Tilskudd til fjerning av nedgravde oljetanker
Vardø kommune tilbyr fra 1.januar 2019 økonomisk støtte på kr 7.000 til fjerning av en nedgravd oljetank (uansett størrelse) fra miljø- og klimafondet. Ordningen gjelder kun for boliger i kommunen som har brukt fyringsolje eller parafin til oppvarming og bare for oljetanker som fjernes etter 1. januar 2019.

For å få støtte må eier sende inn utfylt meldeskjema (elektronisk eller manuelt) til teknisk etat. Det gis ikke støtte i tilfeller der det er innvilget støtte fra Enova og ordningen gjelder så langt pengene rekker inntil 1.januar 2020.

Guide for fjerning av oljetank: http://oljefri.no/slik-gar-du-frem/slik-fjerner-du-oljetanken-article535-972.html

For nærmere informasjon om regler, ansvar, meldeplikt, søknadsplikt, varslingsplikt og tilskuddsordninger for oljetanker, se vedlegg: Informasjon om oljetanker i Vardø kommune.pdf

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut