Du er her: Hjem slideshow

Offentlig ettersyn

Reguleringsplan

Øvre Klokkerhaugen steinbrudd i Vardø

Arealpan

I henhold til plan- og bygningsloven §5-2 har Vardø teknisk utvelg vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Øvre Klokkerhaugen steinbrudd med forskrifter ut til offentlig ettersyn.

Planområdet innbefatter adkomstveg og areal for steinbrudd og masseuttak på Øvre Klokkerhaugen.

Vardø kommune vedtok den 4 april 2013 oppstart av reguleringsplan for Øvre Klokkerhaugen steinbrudd og at Finnmarkseiendommen (FeFo) skulle forestå for planarbeidet. Første planbeskrivelse og planbestemmelse var sendt ut til høring 26.08.2013. 

Vardø Kommune har mottatt høringsuttalelse fra følgende;

Direktorat for mineralforvaltning        Ingen merknader, 02.09.2013

Sametinget                                            Ingen merknader, 13.09.2013

Finnmark Fylkeskommune                  Ingen merknader, 14.10.2013

Fylkesmannen i Finnmark                   Innsigelse, 08.10.2013

FeFo har i november 2013 utarbeidet en ny planbestemmelse sammen med Vardø kommune. Denne tok hensyn til innsigelsen fra Fylkesmannen i Finnmark. Vardø kommune mottok de nylig korrigerte planbestemmelsene, men det ble ikke sendt videre til høringsinstanser og stoppet dermed opp.

Vardø kommune sender nå reguleringsplan og korrigert bestemmelse for 2.gangshøring i henhold til plan- og bygningsloven §§12-11.

Planen vil ligge til ettersyn på Vardø Kommunes nettside i tidsrommet 8.oktober til 9 november.

Uttalelser sendes til Vardø kommune via epost til postmottak@vardo.kommune.no eller via post til Vardø kommune, postboks 292, 9951 Vardø innen 9. november 2018.

Plandokumentene tilknyttet til reguleringsplan er tilegnelig nedenfor;

TNPK

 


Plandokumenter 

Reguleringsplan for Øvre Klokkerhaugen steinbrudd 2.gangshøring brev

Planbeskrivelse og forskrifter for Øvre Klokkerhaugen (korrigert okt 2013)

Utredning av landskapsverdier

Øvre Klokkerhaugen steinbrudd støyutredning

Utredning av konsekvenser for fugl av Øvre Klokkerhaugen steinbrudd

ROS Analyse - Reguleringsplan for Øvre Klokkehaugen steinbrudd

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut