Du er her: Hjem slideshow

Snødeponeringsplan

Vardø kommune foremannskap vedtak snødeponeringsplan for Vardø kommune

Vardø_utsnitt_001

Vardø formannskap vedtok den 17 desember 2018 et vedtak om iverksetting av Snødeponeringsplan for Vardø kommune.

Hensikten med planen er å legge til rette en vintervedlikeholdsplan som statlig, kommunal og private aktører kan følge når det gjelder snødeponering/snørydding av private eiendommer, kommunale eiendommer og offentlige veier. Samt etablere større kontroll over forurensing, avrenning til private eiendommer og samt sikre fri sikt i vegkryss.

Planen gjelder også enkelte personer som leier og låne kjøretøyer til å rydde private eiendommer, og deponere snøen utenom den egne eiendommen.

Vardø kommune ber derfor samfunnet om å følge planen nøyaktig for å unngå eventuelle overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne planen og eventuelt ulovlighetsoppfølging jf. plan- og bygningsloven kapital 32.    

 

Snødeponeringsplan kart Vardø

Snødeponderingsplan kart Kiberg

Planbestemmelsen til Snødeponeringsplan for Vardø kommune PDF document ODT document

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut