Tilskuddsordninger

Vardø bystyre vedtok den 12.06.2017 i sak 13/17 å opprette et byfornyelsesfond, havnefond, fiskerifond og et miljø- og klimafond som skal gi tilskudd til prosjekter som har positive innvirkninger på kommunen.

business-561388_1920
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut