Du er her: Hjem slideshow

Samordnet hovedopptak for plass i barnehage i Vardø kommune

Søknad om barnehageplass søknadsfrist 15 mars

Vardø barnehage

Vardø barnehage og Sentrum barnehage SA har samordrna hovedopptak for barnehageplass i 2020

Søknadsfrist: 15 mars

Hovedopptak:

  • Det må være søkt om barnehageplass innen 15 mars

  • Barn født i november har rett på plass fra 2020

  • Barn født før 1. september har rett til å få plass innen utgangen av august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år

  • Gjelder de som ikke har plass fra før

  • Gjelder barn som er fylt ett år, eller som fyller ett år innen utgangen av november

  • Plassene tildeles fra  nytt barnehageår med oppstart i august.

  • Barn som fyller ett år i september, oktoberog november det året det søkes om plass, har rett til plass innen den måneden barnet fyller ett år

Suppleringsopptak

Opptak skjer fortløpende gjennom hele året. Ledige plasser blir fordelt til dem som har søknad inne. Søknader for barn som ikke fyller kriteriene for lovfestet rett til barnehageplass, blir behandlet i suppleringsopptaket

Søk om plass: her

 

Kontaktinfo

Vardø barnehage Styrer Kjersti Nymoen mob: 92 27 92 94

Sentrum barnehage Styrer Sølvi Strand Karlsen tlf: 78 94 49 78

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut