Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge.
I forbindelse med St. Hans feiring gis det imidlertid anledning til å brenne bål i Vardø kommune - uten søknad - etter følgende retningslinjer:
• All bålbrenning skjer på eget ansvar.
• Grunneiers tillatelse skal innhentes.
• En voksen person skal være tilstede ved bål brenningen.
• Den ansvarshavende skal sørge for at bålet holdes under kontroll, og at det slokkes forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.
• I tørkeperioder og ved sterk vind vil forbud vurderes.
• Den ansvarlige plikter å undersøke dette før opptenning.
Bålet skal bygges av rene tre produkter. Impregnerte materialer avgir giftige gasser ved brann. Det samme gjelder skumgummimadrasser, gamle sofaer, bildekk etc.
Det er forbudt å brenne søppel. Dette gjelder også forbruksavfall som kasserte løsøregjenstander, inventar ol.
Ha en fin feiring
 
Hilsen
Brannvesenet