Svømmebassenget vil fortsatt ikke bli åpnet

Etter en vurdering av smittervernreglene i forbindelse med bruk av svømmeanlegg så har vi kommet frem til at kommunen ikke ønsker å åpne svømmebassenget for offentlig bad.

Bassenget åpnes for bruk av skolen i undervisning og for organisert bruk av svømmeklubben. 

Gjeldene smittevernregler er meget omfattende og krevende å gjennomføre. Du kan lese mer her om disse.