Du er her: Hjem Toppmeny Organisasjon Tnpk

Kontakt

Enhet for teknisk plan og kultur

 

Ansvarsområder:

Teknisk
Enheten har fagansvaret for byggesaker, fradeling og oppmåling, vann, avløp, renovasjon, miljø, brann og feiing.

 

  • Administrasjon
  • Brann og feiing
  • Uteseksjon 
  • TVS

Enheten skal også ivareta/utvikle næring i kommunen, kommmunens overordnede planverk og kulturen i kommunen.

Næring
Vardø kommune sine satsningsområder er sjømat, olje/gass og reiseliv. Det legges vekt på gode prosjekter og lønnsomhet.

Vedtekter for Vardø kommunes næringsfond.

Plan
Overordnet planverk, som kommuneplan m.m.
Strategisk næringsplan 2009 - 2012 for Vardø kommune.
Klikk her for å se andre kommunale planer.

Kultur
Vardø kommune har et rikt og mangfoldig kulturliv.

  • Bibliotek
  • Kino
  • Lag og foreninger
  • Svømmebasseng
  • Vardøhallen/Idrettshall  

For nærmere opplysninger om de ulike se tjeneste katalogen

Leder for enheten:

Alonza Garbett (konstituert) - enhetsleder for teknisk, næring, plan og kultur

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut