Årets TV aksjon, søndag den 23.oktober 2022, ble tildelt Leger uten grenser.

Innsamlingskomiteen i Vardø kommune har behov for bøssebærere til årets TV aksjon.

Ønsker du å gjøre en innsats søndag 23.oktober på ettermiddagstid så ta kontakt med kulturkonsulent Rolf Bakken på tlf. 93 44 14 95 (mellom kl. 08 – 1530 på hverdager) eller på mail: rolf.bakken@vardo.kommune.no

I Vardø kommune er det rundt 20.roder og vi håper å få bøssebærere til alle rodene i år.

Lese mer om arbeid til Leger Uten Grenser her.