Du er her: Hjem slideshow

VELKOMMEN TIL VOKSENOPPLÆRINGA I VARDØ

Voksenopplæringa i Vardø har nå flyttet lokalene sine fra Helsenteret til Vardø Skole, og gir tilbud om norsk – og samfunnsfagundervisning 4 dager pr uke.
Vi ønsker nye og gamle kursdeltagere velkommen til våre nye, trivelige klasserom.
(Inngang fra Søndre Langgt.) 

Voksenopplæring-i-klasserom

Åpningstider:


Mandager: 15.30 – 21.30
16.30 – 18.30: Nybegynnere, Alfa/A1-nivå
19.00 – 21.00: A1/A2- nivå
Tirsdager: 15.30 – 21.30.
16.30 – 18.30: Samfunnsfag – før prøven i mars, for alle som vil ta samfunnfagprøven
19.00 – 21.00: A2/B1 – nivå.

Det koster kr. 50,-pr. undervisningstime på Voksenopplæringa i vardø.Altså 100 kr, pr. ettermiddag.

Onsdager: 08.30 – 15.30 – Undervisning på alle nivå for flyktninger og familiegjenforente
Torsdager: 08.30 – 15.00 - Undervisning på alle nivå for flyktninger og familiegjenforente

Samfunnsfag

Vi har fått noen spørsmål om 50 timers samfunnfagkurs på Voksenopplæringa.
Vanligvis tilbys de 50 timene sammen med de inntil 550 timene som tilbys i obligatorisk norskopplæring.

For dere som vil ta Samfunnsfagsprøven på norsk i Vadsø i mars 2020, tilbyr vi nå 2 timer pr uke med spesifikk samfunnsfagundervisning jfr.http://samfunnskunnskap.no/

Det er pr. nu ikke avsatt dato for Samfunnsfagprøve i mars, men den vil komme snart.


Vi følger med på www.kompetansenorge.no.


Det forutsettes at dere jobber godt hjemme, forbereder spørsmål og får undervisning/veiledning her på skolen.

Tirsdag 14.januar – Ny innvandrer i Norge
Tirsdag 21.januar – Historie, geografi og levesett
Tirsdag 28.januar – Barn og familie
Tirsdag 4.februar - Helse
Tirsdag 11.februar – Utdanning og kompetanse
Tirsdag 18.februar - Arbeidsliv
Tirsdag 25.februar – Demokrati og velferdssamfunn.
Kl. 16.30 – 18.30, alle dager.

Det koster kr. 50,-pr. undervisningstime på Voksenopplæringa i Vardø.
Altså 100 kr, pr. ettermiddag, 700 kr. til sammen for hele kurset.

Hvis du vil begynne hos oss kan du ta kontakt med Inspektør på Vardø Skole,
Liane Eines på tel: 78 94 33 51 eller 40 72 23 41
Hvis du har spørsmål om norskkursene kan du ringe språklærer på Voksenopplæringa,
Merete Rasmussen Gusdal på tel: 78 94 33 72 eller 41 63 10 02

 

Tips en venn  Skriv ut