Om vaksinen

Comirnaty® (BioNTech og Pfizer) er en mRNA vaksine. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Vaksinen er godkjent til bruk fra 12 år. To doser gis med 8-12 ukers intervall for denne gruppen.

De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. For noen vil symptomene kunne være mer kraftige. De vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte.

Det har kommet ny informasjon om en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner der det oppstår betennelse i hjertemuskelen, såkalt myokarditt. Tilstanden forekommer hyppigere i yngre aldersgrupper, blant gutter og i all hovedsak etter andre dose. Det er foreløpig ikke kjent hvor hyppig tilstanden forekommer, men det er sjelden.

Nyere forskning viser at dette er en tilstand som kan oppstå etter vaksinasjon hos enkelte, og hvor de fleste blir friske innen en måned. FHI har også innhentet råd fra hjertespesialister som mener at denne sjeldne bivirkningen ikke bør være til hinder for at ungdom får tilbud om vaksine. Covid-19 sykdom hos ungdom kan gi mer alvorlig påvirkning av hjertet enn myokarditt etter vaksinasjon

 Mer informasjon om Comirnaty vaksinen her https://www.fhi.no/contentassets/84522abb591f4bc0b6abe09baf4234e0/vedlegg/bokmal_vaksine_biontech-og-pfizer.pdf

De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Kommunen vil innhente slikt samtykke der det er nødvendig.

Kommunen innkaller denne aldersgruppen til vaksinering. Du kan og melde deg til vaksinering på SMS til tlf: 467 43041, så tar kommunen kontakt med deg. Tilbudet gjelder alle som bor og oppholder seg i kommunen.

Mer informajon om vaksinering av 16 og 17 åringer her 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon/