Løype Strekning Status
1. På sørsida av Komagelva fra riksvegen ved Kvalneset langs  opparbeidet veg til Finnelva. Videre i nordlig retning over Komagelva, herfra i nordvestlig retning til Antonvann (74 moh.). Avstikker langs kraftlinja over Komaghalsen til kommunegrensa mot Vadsø. ÅPEN
2. Fra løype 1 ved merket avkjørsel, langs vegen ned til hytteområdet ved Jakholla. ÅPEN
3. På sørsida av Komagelva fra riksvegen ved brua, langs vegen ved elva til 50 m ovenfor Skjærekulpen. Stengt
4. På nordsida av Komagelva fra riksvegen langs opparbeidet veg over Langrabben med kryssing av elva ved Olakulpen hvor den møter løype 1 fra sørsida. Løypa har en forgrening/avstikker inn til hytteområdet sør for Finneset.

 

ÅPEN

5. Fra løype 4 ved merket avkjørsel ved vann 56 moh. ned til hytteområdet ved Leirbakken. ÅPEN
6. Fra løype 4 i Komagvær, langs riksvegen til Kiberg og løype 7. ÅPEN
7. Fra Kiberg samfunnshus langs Kibergselva til riksvegen, følger vegen over Domen via hjelpekorpshytta, og videre langs vegen til løype 8/10 i Smelror. ÅPEN
8. Fra Skytterelva langs fylkesveien fra Smelrorkrysset til Båtsfjord kommune ved Segelodden. ÅPEN
9. Fra løype 8 ved Godkeila i sørlig retning til enden av Langvannet, over vannet og inn på løype 10 på Langvasshøgda. ÅPEN
10. Fra parkeringsplass i Svartnesbukta langs den gamle riksvegen til Skytterelva ved Smelror. Videre i vestlig retning forbi sørsida av Grøhøgda og Mellomfjellet, i nordvestlig retning mot Trolldalen ned denne langs Østerelva til Persfjord hvor den følger fylkesvegen. Fra Persfjord opp Vesterelvdalen via Hesteskoen, over fjellet mot Finnvika til kommunegrensa mot Båtsfjord hvor den møter løypa derfra ved Segelkollfjellet. ÅPEN
11. Fra løype 10 ved Tverrelva over nordenden av Jonnejokskaidi til den igjen møter løype 10 ved Vesterelva. ÅPEN