Hva koster det å søke?

Hvor stort du bygger avgjør gebyrets størrelse. Andre ting du må søke om i tillegg, kan også påvirke prisen. Vi sender deg faktura etter at vedtaket er gjort.

Se prisoversikt her.

Hvis du skal sette inn et vindu, er det en fasadeendring. Det er et eget gebyr for behandling av søknad om fasadeendring. Vi anbefaler deg å søke om alt i samme søknad. Da blir det lettere for oss å behandle søknaden din, og du kan du unngå unødvendige gebyrer.

Hva er bruksendring?

Alle rom skal være godkjent til en type bruk. For eksempel er et soverom godkjent som soverom, ikke som bod. Det er fordi lovverket stiller ulike krav til ulike rom. Hvis du vil bruke et rom til noe annet enn hva det er godkjent for, må du i noen tilfeller søke om bruksendring.   

Hvis du finner tegningene hjemme eller hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss.

Trenger jeg å søke?

Det er to hovedkategorier av rom. Den ene typen rom heter hoveddel og den andre typen heter tilleggsdel.

Hoveddel er stue, kjøkken, bad, vaskerom, soverom og entré. Eksempler på tilleggsdel er bod, tekniske rom, garasje og lagringsrom.

Du må søke hvis du skal gjøre om et rom regnet som tilleggsdel til hoveddel og omvendt.

Hvis du skal gjøre om et hoveddelrom til et annet hoveddelrom, for eksempel soverom til bad, trenger du ikke å søke. Det samme gjelder om du skal gjøre om en tilleggsdel til en annen type tilleggsdel.

Sjekk om du må søke om bruksendring.

Hvis du må søke, finner du søknadsskjema her.

Kan jeg søke selv?

Du kan søke selv, så lenge du ikke skal flytte på bærende vegger, bjelker eller lignende. Hvis du skal det, må fagfolk søke for deg.

Hvis du søker selv, er det du som har ansvaret for at lover, forskrifter og planer blir fulgt.

Se hva som gjelder for eiendommen din.

Merk! nytt kommunenummer 5404. Dersom eiendommen ikke har adresse, må du oppgi kommunenummer.

Nabovarsel

Du må ikke varsle naboene om en bruksendring så lenge alle endringer er innendørs. Vi anbefaler deg likevel at du snakker med dem som kan bli berørt av byggeprosjektet ditt.

NB! Hvis du setter inn et nytt vindu, vil det antakelig regnes som en fasadeendring. Du må varsle naboene dine om fasadeendringer.