Hva blir det gitt tilskudd til:

  • Enkel istandsetting av tomme boliger, slik at de blir egnet for utleie.
  • Tilskuddet utgjør 50 prosent av prosjektkostnadene Husbanken godkjenner, og maksimalt 150 000 kr per boenhet.

Tilskuddet gjelder i 2023. Det gis ikke tilskudd til tiltak som er ferdigstilt eller igangsatt før 23. juni 2023.

Dersom dette er noe for deg. Meld din interesse til postmottak@vardo.kommune.no , så tar kommunen kontakt med deg for emr informasjon. 

Oppgi Gårdsnr. Og Bruksnr. For eiendom du ønsker å istandsette.

Kommunen sender inn søknader til Husbanken fortløpende.

Tilskuddet blir utbetalt når prosjektet er ferdig og kostnadene er dokumentert.