Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjermet enhet/Blåklokka

Blåklokka

Blåklokka er en skjermet enhet med tilbud til personer med demens,  med spesielle omsorgsbehov hvor målet er at man skal oppleve individuell omsorg, ro og forutsigbarhet og en meningsfull hverdag. Enheten har 8 sykehjemsplasser og egnet personal med relevant tilleggsutdanning. 

Skjermet enhet

Skjermet enhet

Kontakt

Skjermet enhet/blåklokka: 

400 13 911 

Søknadsskjema for Sykehjemsplass (KF-132)

Sist oppdatert 28. desember 2023