Formålet er å få utredet og kartlagt muligheter og begrensninger som finnes når det gjelder tilpasning av bolig og skal bidra til gode varige løsninger.

Prosjekteringen skal:

  • gi forslag til tiltak som skal øke tilgjengeligheten i boligen
  • finne gode løsninger til nøkterne kostnader.

Prosjekteringen skal kartlegge :

  • Muligheter og avgrensninger i boligen
  • Uteområde og tilkomst
  • Tilgjengelighet inne
  • Arealbehov
  • Innredning og fungerende tilstand
  • Kommunen må vurdere om du har økonomi til å finansiere tilpassingen selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen.

Det er opp til kommunen å vurdere hvem som skal få og hvor mye.

Søknadskjema finner du her: