Svangerskapsomsorgen følger det anbefalte kontrollopplegg for gravide som helsedirektoratet anbefaler.

For timebestilling :

Kontakt Jordmor direkte på mob.46746980

Velkommen!