Varsel per SMS eller brev

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Hvis du har fått varsel på sms, kan du svare med melding. Har du fått varsel per brev, kan du bruke telefonnummer eller e-postadressen som er oppgitt i varselet.

Hvis du er usikker på om varsel på SMS er sendt fra oss kan du sjekke at nummeret er oppgitt fra Vardø kommune.

Får du ikke varsel på sms? Du kan oppdatere dine kontaktopplysninger i det offentlige kontakt- og reservasjonsregisteret ved å gå inn på www.norge.no og velge "oppdater kontaktinformasjon". 

Ildsatedet må være registrert

Du må ha registrert ildstedet ditt for å motta tjenesten. Har du ikke mottatt varsel fra oss kan det være at ditt ildsted ikke er registrert. Da må du melde fra via dette skjemaet. Det gjelder også dersom du har installert et nytt ildsted.

Ildstedet må være registrert

Kartlegging av skorsteinsbranner viser at risikoene er overrepresentert ved vedfyring i et ikke rentbrennende ildsted i en teglsteinskorstein. Forholdet øker proporsjonalt i forhold til hverandre.

Basert på risiko og nøkkeltall fra kartleggingen er det utarbeidet en risikomatrise ut fra type skorstein og brensel:

Risikomatrise for feiebehov

Må jeg være hjemme når feieren kommer?

Vi ønsker at det er en representant tilstede når vi skal feie, dette gjelder både enebolig og blokk/leiligheter. Om oppsatt tid ikke passer kan du ta kontakt for ny avtale. Om du ikke er hjemme når vi kommer, vil det tilkomme et ekstra gebyr da vi må ha en ekstra utkjøring til deg.

Hvor ofte kommer feieren?

Intervallen på feiing hos deg bestemmes ut i fra ulike kriterier. Dette kan for eksempel være byggeår på boligen, fyringsmønster eller om du har mye sot.

Jeg har ikke ovn, hvorfor skal dere gå tilsyn hos meg?

Så lenge du har et pipeløp i boligen din, skal vi utføre et tilsyn. Dette gjør vi for å se at pipa ikke har skader, som kan føre til brann.

Alt klart før vi kommer?

  • Alle i bygget vet at vi kommer
  • Bakkestigen er sikret mot å gli bakover og til siden
  • takstigen er fester i bærende konstruksjon
  • Bakke- og takstige er typegodkjent
  • Alle feie- og sotluker er tilgjengelig for tilsyn
  • Ovnsdøra, luker og spjeld er lukket for å unngå støv og sot.
  • Hele fyringsanlegget er tilgjengelig for å unngp støv og sot.
  • Hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feier slik at vi kan foreta innvendig tilsyn.