Ved hjelp av søk på adresser, eiendom (gårdsnummer, bruksnummer, festenummer), og stedsnavn, kan du hente fram kartutsnitt. Du kan også velge områder med lupe-ikonet for å zoome inn på kartet. Kartutsnittet kan så skrives ut eller kopieres inn i et dokument. Flyfotoene er tatt i august 2006.

Kartet finner du i menyen til venstre