Covid19 e-post

Kommunikasjon til Vardø kommune som gjelder Covid19 situasjonen kan sendes til e-post covid19@vardo.kommune.no

E-poster

E-posthenvendelser bes sendt til vårt Postmottak (postmottak@vardo.kommune.no). Postmottak mottak registrerer, påfører journalnummer og videresender dette til rett person/saksbehandler i Vardø kommune.

E-post adresser

Vardø Kommune Postmottak epost
Ordfører Ørjan Jensen epost
Rådmann Hallgeir Sørnes epost
Assisterende Rådmann Hermann Westlie epost
Personvernombud Cato Falch epost