E-poster

E-posthenvendelser bes sendt til vårt Postmottak (postmottak@vardo.kommune.no). Postmottak mottak registrerer, påfører journalnummer og videresender dette til rett person/saksbehandler i Vardø kommune.

E-post adresser

Vardø Kommune Postmottak epost
Ordfører Ørjan Jensen epost
Kommunedirektør Hallgeir Sørnes epost
Assisterende kommunedirektør Hermann Westlie epost
Personvernombud Cato Falch epost