DU MÅ VÆR FØDT I PERIODEN ETTER 12.AUGUST 2004 OG FØR 20.JUNI 2007

UNGDOM SOM IKKE HAR VÆRT ANSATT TIDLIGERE I SAMME ARBEID I VARDØ KOMMUNE VIL BLI PRIORITERT, MEN VED LITE SØKNADER VIL DET VÆRE MULIG Å KUNNE BLI TILDELT JOBB SOMMEREN 2022 OGSÅ

DU VÆRE BOSATT I VARDØ KOMMUNE FOR Å KUNNE SØKE.

 

ARBEIDET FORDELES I 4. PULJER I TIDEN 20.JUNI – 12.AUGUST 2022 MED UTGANGS PUNKT 2. UKER PÅ HVER, MED FÅ SØKERE KAN DET BLI OPPTIL 3. UKER PÅ HVER:

DEN FØRSTE PERIODEN ER 20.JUNI – 01.JULI

DEN ANDRE PERIODEN ER 4.JULI -15.JULI

DEN TREDJE PERIODEN ER 18.JULI – 29.JULI

DEN FJERDE OG SISTE PERIODEN ER 01.AUGUST - 12.AUGUST

 

OPPGI I HVILKEN PERIODE DU ØNSKER Å JOBBE I, DETTE SELV OM DET IKKE ER SIKKERT AT DET ER I DEN PERIODEN DU EVENTUELT TILDELES ARBEID

 

ARBEIDSTIDEN ER FØLGENDE:

MANDAG - TORSDAG 0700 – 1500

FREDAG 0700 – 1230

 

ARBEIDET BESTÅR I FØLGENDE:                                                                                                                            

GRESSKLIPPING

PLANTING, VANNING, MALING OG RYDDING I BYOMRÅDET OG FJÆRA

VASKING OG RENHOLD AV ARBEIDSUTSTYR

VÆRE BEHJELPELIG VED DIV. ARBEID OG OPPDRAG I UTESEKSJONEN

 

ARBEIDSKLÆR OG OPPLÆRING:

VARDØ KOMMUNE HAR ARBEIDSKLÆR TIL DE SOM ANSETTES PÅ PARK OG PLENER, DVS. SKO, HANSKER, JAKKE OG BUKSE SAMT VERNEUTSTYR TIL BRUK I ARBEIDET.

DET GIS OPPLÆRING I BRUK AV UTSTYRET DEN FØRSTE MANDAGEN ARBEIDET STARTER FOR HVER ENKELT PULJE.

 

FRISTEN FOR Å SØKE OM ARBEID VED PARKER OG PLENER SETTES TIL: FREDAG DEN 27.MAI 2022 kl. 1200

 

SØKNAD SENDES TIL: postmottak@vardo.kommune.no og merkes «SOMMERJOBB PARK & PLENER 2022»

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til Rolf Bakken på 93 44 14 95.