Loverhjemmel:

Stortinget vedtok 7. juni 2021 at alle kommuner skal etablere en rådgivende enhet for russaker fra 01.juli 2022. Dette er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-9.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:

Kommunalsjef pleie og omsorg/helse og sosial Inghild Ridola

Telefon: 78943300

E-post: inghild.ridola@vardo.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.