Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Covid19 informasjon

Vaksinasjon mot influensa og korona 18.- og 19. oktober på Flerbrukshuset.

For timebestilling ring legekontoret tlf 789 43 550.

Du kan også bestille time via Helsenorge.no:

Gå til timebestilling-bestill time-din fastlegekontor-vaksine

Influensavaksine koster kr 200. Korona vaksine er gratis.

Influensavaksinasjon kan gjøres samtidig som eventuell koronavaksinasjon. Du sier bare fra til vaksinatør dersom du ønsker begge vaksinene. 

Flerbrukshuset

Korona vaksinasjon

Ønsker du koronavaksine kan du bestille time på Helsenorge.no. fra uke 40.

Velg timeavtaler-bestill time- velg ditt fastlegekontor- koronavaksine.

Dersom du ikke kan benytte Helsenorge.no, kan du ringe legekontoret på tlf 789 43 550 for å bestille time.

Vaksinen er oppdatert for å være bedre tilpasset omikronvarianter av SARS-CoV-2-viruset. Den oppdaterte vaksinen er basert på hvordan viruset har utviklet seg de siste månedene og hvilke varianter som er antatt å dominere fremover. Vaksinen inneholder samme mengde mRNA som de tidligere vaksinene og har ellers de samme innholdsstoffene.

Det er denne vaksinen som planlegges brukt som høstens oppfriskingsdose. FHI sender ut vaksinen i uke 39-40. Det betyr at vi ikke har den nye vaksinen inne pr dags dato, men er forventet å få den innen uke 40.

Vaksine2

Ny oppfriskningsdose anbefales til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.

Send SMS til telefon 909 37 805 dersom du er i målgruppen og ønsker vaksinasjon, så setter vi deg opp på time til vaksinering. Husk å skrive navnet ditt i SMS.

Vaksine2

Vaksinasjon mot Covid 19 i Vardø torsdag 26.01.2023 klokken 10:00 på glasshuset

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.

Send SMS til telefon 909 37 805 (OBS NYTT TELEFON NR), så setter vi deg opp på time til vaksinering. Husk å skrive navnet ditt i SMS.

Vaksine2

Vaksinasjon mot Covid 19 i Vardø torsdag 15.12.22 klokken 10:00 på glasshuset

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.

Send SMS til telefon 467 43 041, så setter vi deg opp på time til vaksinering. Husk å skrive navnet ditt i SMS.

Vaksine2

Vaksinasjon mot Covid 19 i Vardø torsdag 03.11

Gjelder både oppfriskningsdose og grunnvaksinasjon for de som ikke har det.

Send SMS til telefon 467 43 041, så setter vi deg opp på time til vaksinering. Husk å skrive navnet ditt i SMS.

Vaksine2

Vaksinasjon mot Covid 19 i Vardø torsdag 13.10

Gjelder både oppfriskningsdose og grunnvaksinasjon for de som ikke har det.

Send SMS til telefon 467 43 041, så setter vi deg opp på time til vaksinering. Husk å skrive navnet ditt i SMS.

Vaksine2

Vaksinasjon mot Covid 19 i Vardø torsdag 29.09.

Gjelder både oppfriskningsdose og grunnvaksinasjon for de som ikke har det.

Send SMS til telefon 467 43 041, så setter vi deg opp på time til vaksinering. Husk å skrive navnet ditt i SMS.

Vaksine2

Ny oppfriskningsdose med Covid- 19 vaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere

• Personer 65-74 år

• Personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for

   alvorlig sykdomsforløp av covid-19

Vaksine2