Hvordan går du frem

Forhold som krever oppfølging samme dag meldes på telefonnummer 53 03 02 90.  Andre forhold meldes via branntips.no. Behov for akutthjelp (ved brann og andre ulykker) meldes på telefonnummer 110.

Hvis vi skal kunne følge opp bekymringsmeldingen, må du oppgi tydelig hva bekymringen gjelder og hvor det er (adresse eller sted). Hvis du ønsker en tilbakemelding på hvordan vi har fulgt opp bekymringsmeldingen, må du oppgi en e-postadresse og/eller et telefonnummer.

Du får en kvittering når du har sendt inn bekymringsmeldingen din og den følges videre opp av en saksbehandler.

shutterstock_2021875553

Eksempler på bekymrindmeldinger

  • Bekymret for noen du kjenner?
  • Rømningsvei
  • Brann- og byggtekniske mangler
  • Oppbevaring av gass
  • Dårlige elektriske anlegg eller koblinger
  • Ombygging eller annet arbeid i bygg
  • Ulovlig bruk av bygg