Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. januar:

Viktig informasjon om Covid19 kontakt til Vardø kommune

Vardø kommune kan kontaktes med spørsmål relatert til Covid19, inkludert bestilling av Covid19 test.... Les mer

Grunnskole og barnehage

Under grunnskole og barnehage finner man informasjon om skole, SFO og barnehager i kommunen.

Enhet for grunnskole og barnehage har ansvaret for grunnskoleopplæringen til elever i Vardø kommune for elever fra 1. til 10. trinn. Elever på 1. til 4. trinn kan delta på skolefritidsordningen.

Enheten har ansvar for Voksenopplæringen på grunnskolens område.  I tillegg er kommunens kulturskoletilbud lagt under enheten.

TIL DEG SOM FORESATT

Alle elever på Vardø skole vil få med seg et ark hjem  med lenke og brukernavn på tirsdag 03.11.2020 til sine foresatte.

Dette gjelder besvarelse av Kartleggingsundersøkelsen til SEPU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning).

Håper på at flest mulig vil svare.

SEPU

Møte i FAU 15.oktober 2020

Det innkalles til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) torsdag 15.oktober kl 18.00 på personalrommet på Vardø skole,

bruk inngang på baksiden av skolen ved parkeringsplassen.

FAU består av en klassekontakt fra hvert trinn, dere må avklare hvem av klassekontaktene fra hvert trinn som møter på FAU-møtene.

Innkalling er sendt i post til de det gjelder.

Nivå inndeling i skole og barnehager

Fra 2 juni åpner skolen og barnehagene med full åpningstid.

Trafikklysmodell

Grønt nivå kjennetegnes ved av barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Detaljer om tiltak og organisering kommer i de oppdaterte smittevernveilederene som publiseres på fredag. Her vil det være ulike tiltak for barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.  

Mer informajson fra utdanningsdirektoratet finnes her

skole barnehage
1